CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-sequential adaptive technique for the visco-plasticity problem

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Svenska Mekanikdagar, 13-15 juni, Luleå, 2007 , s. 27 (1 page abstract) (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-30. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62307

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur