CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control method and snubber selection for a 5 MW wind turbine single active bridge DC/DC converter

Lena Max (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
12th European Conference on Power Electronics and Applications, 2 - 5 September 2007, Aalborg, Denmark (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-30. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 62301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur