CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design aspects for a fullbridge converter thought for an application in a DC-based wind farm

Lena Max (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Nordic Wind Power Conference, 1 - 2 November 2007, Roskilde, Denmark (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-30.
CPL Pubid: 62299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur