CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and properties of expanded starch materials

Mia Sjöqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. Biofoams 2007, Capri, Italy (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: expansion, foams, starchDenna post skapades 2007-11-30. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 62297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur