CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Instructor based training versus computer based training - A comparative study

Lennart Malmsköld ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Blair Carlson ; Per Nylén
Journal of Educational Technology Systams Vol. 35 (2007), 4, p. 457-478.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Virtual training, assembly skill, car manufacturingDenna post skapades 2007-11-29.
CPL Pubid: 62293