CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image analysis and laser induced fluorescence combined to determine biological growth on silicone rubber insulators

S Wallström ; Andreas Dernfalk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; M Bengtsson ; S Kröll ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; S Karlsson
Polymer Degradation and Stability Vol. 88 (2005), 3, p. 394-400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 6228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur