CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Image analysis and laser induced fluorescence combined to determine biological growth on silicone rubber insulators

S Wallström ; Andreas Dernfalk (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; M Bengtsson ; S Kröll ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; S Karlsson
Polymer Degradation and Stability Vol. 88 (2005), 3, p. 394-400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 6228