CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book Review of: Cellular Automaton Modeling of Biological Pattern Formation

Torbjörn Lundh (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Genet Program Evolvable Mach Vol. 8 (2007), p. 105-106.
[Artikel, övrig]

Review of Andreas Deutsch och Sabine Dormann's book Cellular Automaton Modeling of Biological Pattern Formation: Characterization, Applications, and AnalysisDenna post skapades 2007-11-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 62274

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Diskret matematik
Numerisk analys
Teoretisk datalogi
Morfologi

Chalmers infrastruktur