CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical Characterisation of New and Aged Semiconducting Glazes

Heike Ullrich (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Dielectrics and Electrical Insulation, IEEE Transactions on (1070-9878). Vol. 12 (2005), 1, p. 24-33.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ageing, antimony, dielectric polarisation, dielectric relaxation, electric fields, frequency-domain analysis, high-voltage techniques, insulators, moisture, semiconductor-insulator boundaries, spectroscopy, surface cracks, AC electric field, DC conductance, DC electric field, FDS, HVAC, HVDC, I-V characteristics, SB, aging, antimony-doped semiconducting glazes, current flow, dielectric spectroscopy, electrical characterization, electrode frequency dispersion. frequency domain, glassy surface layer, outdoor condition, outdoor insulation, relaxation polarization, rotating-wheel-dip test, surface crackDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 6227

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur