CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deductive Verifiction of C Programs with KeY-C

Oleg Myrk ; Daniel Larsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings C/C++ Verification Workshop, colocated with Integrated Formal Methods (IFM), Oxford, UK, Technical report ICIS-R07015 of Radboud University Nijmegen p. 43-58. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-28.
CPL Pubid: 62250

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur