CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verification by Parallelization of Parametric Code

Tobias Gedell (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Algebraic and Proof-theoretic Aspects of Non-classical Logics: Essays in honour of Professor Daniele Mundici on occasion of his 60th birthday p. 138-159. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-11-28.
CPL Pubid: 62249

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur