CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive finite element methods for hydrodynamic lubrication with cavitation

Bertil Nilsson ; Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 72 (2007), 13, p. 1584 - 1604.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present an adaptive finite element method for a cavitation model based on Reynolds' equation. A posteriori error estimates and adaptive algorithms are discussed, and numerical examples illustrating the theory are supplied.

Nyckelord: Reynolds' equation, cavitation, finite element, penaltyDenna post skapades 2007-11-28. Senast ändrad 2014-03-26.
CPL Pubid: 62243

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi (2007-2008)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur