CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symbolic Fault Injection

Reiner Hähnle (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Daniel Larsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of 4th International Verification Workshop in connection with CADE-21, Bremen, Germany, July 15-16, 2007 (1613-0073). Vol. 259 (2007), p. 85-103.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-28.
CPL Pubid: 62239

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur