CPL - Chalmers Publication Library

Modeling of elastomeric engine mounts for commercial vehicles

Författare och institution:
Hoda Yarmohamadi (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik); Viktor Berbyuk (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Publicerad i:
Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics, NSCM 20, R.Larsson and K. Runesson (eds.), 23-24 November, 2007, Göteborg, Sweden,
ISSN:
1652-8549
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
In this paper, a model of the conventional engine mount is developed and the nonlinear behavior of dynamic stiffness and damping of the engine mounts of commercial vehicles are investigated. The model comprises elastic, viscous and friction functional components and expresses the stiffness and damping of the mount as a function of frequency and amplitude of harmonic excitation. Optimization is done to identify model parameters using measurements for real elastomeric engine mounts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik ->
Fastkroppsmekanik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik ->
Strömningsmekanik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Annan materialteknik ->
Övrig teknisk mekanik
Nyckelord:
commercial vehicle engine mount, computational model, functional component,
Postens nummer:
62229
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2007-11-28 08:51
Posten ändrad:
2007-11-28 08:54

Visa i Endnote-format