CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cross-spectral analysis of cross-plane data from 143 hot-wires in zero-pressure gradient turbulent boundary layer at R_theta = 9800 and 19,100

Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jean Marc Foucaut ; Sebastien Coudert ; Michel Stanislas ; Joel Delville
Bulletin of the American Physical Society, 60th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, November 18-20, 2007; Salt Lake City, Utah, USA (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-27.
CPL Pubid: 62196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur