CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Analytical Approach for Predicting and Identifying Use Error and Usability Problem

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Lecture Notes in Computer Science (0302-9743 ). Vol. 4799 (2007), p. 427–440.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Usability Engineering, Usability Evaluation, Analytical Methods, Medical Equipment


HCI and Usability for Medicine and Health Care Third Symposium of the Workgroup Human-Computer Interaction and Usability Engineering of the Austrian Computer Society, USAB 2007 Graz, Austria, November, 22, 2007.Denna post skapades 2007-11-27. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 62190

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur