CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 39th Nordic Ergonomics Society Conference, Oct 1-3 2007, Lysekil, Sweden

Cecilia Berlin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
(2007)
[Bok, med redaktör]

Abstract Book and CDDenna post skapades 2007-11-27. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 62187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur