CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quenching Cracks in Medium Carbon Steel Initiated at Manganese Sulfide Inclusions

Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Nils-Gunnar Ingesten
Härtereitechnische Mitteilungen Vol. 62 (2007), p. 236-242.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-27.
CPL Pubid: 62181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur