CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-cycle fatigue assessment of insulated rail joints from numerical simulations featuring contact and non-linear plastic hardening

Johan Sandström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
20th Nordic Seminar on Computational Mechanics (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-11-27. Senast ändrad 2011-10-12.
CPL Pubid: 62179

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur