CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An In-Situ Scanning Electron Microscopy Study of the Bonding between MnS Inclusions and the Matrix during Tensile Deformation of Hot-Rolled Steels

Seyed Hosseini B. (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Cornelius Temmel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Nils-Gunnar Ingesten
Metallurgical and Materials Transactions A Vol. 38A (2007), p. 982-989.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-27. Senast ändrad 2007-11-27.
CPL Pubid: 62177

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur