CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error-Controlled Identification of Viscoelastic Relaxation Spectra

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 20th Nordic Seminar on Computational Mechanics NSCM 20 R. Larsson and K. Runesson (eds.) (1652-8549). p. 2p abstract. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-26. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 62168

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur