CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Active Cancellation of Substrate-Noise in Mixed-Signal ICs

Zargham Baghchehsaraei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE Norchip Conference Vol. 2007 (2007),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 62166

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur