CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using a priori data to improve the reconstruction of small objects in microwave tomography

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
IEEE Trans. Microwave Theory Techniques Vol. 55 (2007), 11, p. 2454-2462.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-26.
CPL Pubid: 62156

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur