CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Case Research in Purchasing and Supply Management: Opportunities and Challenges

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Luis Araujo
Elsevier: 13-SEP-2007 Vol. Vol 13/3 (2007), p. pp 170-181.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-26. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 62154

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur