CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samverkan vid införande av ny examens- och utbildningsstruktur i svensk ingenjörsutbildning - etablerandet av nätverket Ingenjörsutbildningarna

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Kristina Edström ; Anders Lundin ; Svante Gunnarsson ; Marie Arehag (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Per Warfvinge
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 41 s.
[Rapport]

Nyckelord: Ingenjörsutbildning, nätverk, BolognaprocessenDenna post skapades 2007-11-25.
CPL Pubid: 62125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)
Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur