CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Communicating strategy for better implementation - Process and tools in a large Swedish construction company

Johan Björnström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 1652-9146.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-11-23.
CPL Pubid: 62095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-12-14
Tid: 13:00
Lokal: VV21