CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classifying Burst and Suppression in the EEG of Post Asphyctic Newborns using a Support Vector Machine

Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Neural Engineering, 2007. CNE '07. 3rd International IEEE/EMBS Conference on p. 630 - 633 . (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Biomedical Signal Processing, Classification, Support Vector MachineDenna post skapades 2007-11-20. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 61944

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Klinisk neurofysiologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The EEG of the Neonatal Brain – Classification of Background Activity