CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classifying Burst and Suppression in the EEG of Post Asphyctic Newborns using a Support Vector Machine

Johan Löfhede (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Ingemar Kjellmer ; Kaj Lindecrantz (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system)
Neural Engineering, 2007. CNE '07. 3rd International IEEE/EMBS Conference on p. 630 - 633 . (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Biomedical Signal Processing, Classification, Support Vector MachineDenna post skapades 2007-11-20. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 61944

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)

Ämnesområden

Medicinsk teknik
Klinisk neurofysiologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The EEG of the Neonatal Brain – Classification of Background Activity