CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES Study of the Influence of the Vortex Generators on Cooling of Surface-Mounted Cubes

Hassan Hemida (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Therma Issues in Emerging TEchnologies, ThETA 1, Cario, Egypt, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-11-20. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 61939