CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The growth of general population-size-dependent branching processes year by year

Peter Jagers (Institutionen för matematik, Matematisk statistik) ; Serik Sagitov (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
J. Appl. Prob. Vol. 37 (2000), 1, p. 1-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 61811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur