CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The general coalescent with asynchronous mergers of ancestral lines

Serik Sagitov (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
J. Appl. Prob. Vol. 36 (1999), p. 1116-1125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 61809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur