CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A classification of coalescent processes for haploid exchangeable population models

Martin Möhle ; Serik Sagitov (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Ann. Prob. Vol. 29 (2001), p. 1547-1562.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15.
CPL Pubid: 61806

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur