CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The age of a Galton-Watson population with geometric offspring distribution

Fima Klebaner ; Serik Sagitov (Institutionen för matematisk statistik)
J. Appl. Prob. Vol. 39 (2002), p. 1-13.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 61805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur