CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coalescent patterns in exchangeable diploid population models

Martin Möhle ; Serik Sagitov (Institutionen för matematisk statistik)
J. Math. Biol. Vol. 47 (2003), p. 337-352.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 61804

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur