CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transformations of Galton--Watson processes and linear fractional reproduction

Fima Klebaner ; Uwe Rösler ; Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Adv. Appl. Prob. Vol. 39 (2007),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 61801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur