CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Markovian Paths to Extinction

Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Fima Klebaner ; Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Adv. Appl. Prob. Vol. 39 (2007), p. 569-587.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 61797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur