CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potassium intercalation in graphite: A van der Waals density-functional study

Eleni Ziambaras (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Jesper Kleis (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Physical Review B Vol. 76 (2007), 15, p. 155425.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 61788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur