CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of methylamine on alpha-Al203(0001) and alpha-Cr203(0001)

Øyvind Borck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 75 (2007), 3, p. 035403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 61787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur