CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a working density-functional theory for polymers: First-principles determination of the polyethylene crystal structure

Jesper Kleis (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; David C. Langreth ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 76 (2007), 10 , p. 100201(R).
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 61786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur