CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Injektering med blaskiga bruk, är det någon idé?

Magnus Axelsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Väg- och vattenbyggaren (0042-2177). 4, p. 22-27. (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-11-15. Senast ändrad 2007-11-15.
CPL Pubid: 61784

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur