CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new parameter to assess hydromechanical effects in single-hole hydraulic testing and grouting

Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; C.-F. Tsang ; J. Rutqvist ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (1365-1609). Vol. 44 (2007), 7, p. 1011-1021.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Hydromechanical coupling, Fractured rock, Hydraulic testing, GroutingDenna post skapades 2007-11-14. Senast ändrad 2007-11-14.
CPL Pubid: 61754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur