CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The energy of signed measures

Kathryn E Hare ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematik)
Proceedings of the American Mathematical Society (0002-9939 ). Vol. 132 (2004), 2, p. 397--406 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-14. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 61752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur