CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On summability of measures with thin spectra

Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michal Wojciechowski
Annales de l'Institut Fourier (0373-0956 ). Vol. 54 (2004), 2, p. 413--430.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-14. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 61751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur