CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

$L\sp p$-improving properties of measures of positive energy dimension.

Kathryn E Hare ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Colloquium Mathematicum (0010-1354 ). Vol. 102 (2005), 1, p. 73--86.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-14. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 61750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur