CPL - Chalmers Publication Library

$L\sp p$-improving properties of measures of positive energy dimension.

Författare och institution:
Kathryn E Hare (-); Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Colloquium Mathematicum , 102 ( 1 ) s. 73--86
ISSN:
0010-1354
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
61750
Posten skapad:
2007-11-14 14:33

Visa i Endnote-format