CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A cloud filtering method for microwave upper tropospheric humidity measurements

S.A. Buehler ; M. Kuvatov ; T.R. Sreerekha ; V.O. John ; Bengt Rydberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; J. Notholt
Atmospheric Chemistry and Physics (1680-7316). Vol. 7 (2007), 21, p. 5531-5542.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: AMSU, microwave remote sensing, water vapour climatologyDenna post skapades 2007-11-14. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 61730

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Klimatforskning

Chalmers infrastruktur