CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tetradentate ligands for extraction and separation of An(III) and Ln(III): the BTBP-class ligands

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; S Andersson ; F Drouet ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Michael Hudson ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Daniel Magnusson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; M Nilsson ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
232nd ACS National Meeting, San Francisco,CA, United States, Sept. 10-14, 2006 IEC-142, (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-11-13. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 61700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur