CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Overview and Historic Look Back at the Solvent Extraction Using Nitrogen Donor Ligands to Extract and Separate An(III) from Ln(III

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Michael Hudson ; Sofie Englund ; M Nilsson
Radiochim. Acta (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-13. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 61682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur