CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction behaviour of nickel(II) using some of the BTBP-class ligands

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Isabelle Dubois (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; M.G.B. Drew ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Michael Hudson
Solvent Extr. Ion Exch (0736-6299). Vol. 25(11) (2007), 25(11), p. 603-617.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-13. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 61677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur