CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Behaviour of Organic Solvents Containing C5-BTBP and CyMe4-BTBP at Low Irradiation Doses

Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Sofie Englu nd ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Radiochim. Acta Vol. 95(11) (2007), 95(11), p. 637-642.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-12. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 61602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The effect of radiolysis of BTBP type molecules on distribution ratios