CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmutation.Current developments- 2007. A report from Swedish reference group for P&T

Per-Erik Ahlström ; Jakob Blomgren ; Sofie Englund ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; M Eriksson ; Per Seltborg ; Jan Wallenius ; D Westlen
2007. ISBN: 1404-0344.- 91 s.
[Rapport]

Technical report. Svensk Kärnbränslehantering AB (07-04)Denna post skapades 2007-11-12.
CPL Pubid: 61599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur