CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partitioning and Transmutation Annual Report 2006

Isabelle Dubois (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Sofie Englund ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; D Neymayer ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
2007.
[Rapport]

SKB report R-07-09 Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.Denna post skapades 2007-11-12. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 61596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur