CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antifouling Agent Release from Marine Coatings - Ion Pair Formation/Dissolution for Controlled Release

Paul Handa (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Camilla Fant (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Progress in Organic Coatings Vol. 57 (2006),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-11-09. Senast ändrad 2008-01-30.
CPL Pubid: 61584

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur